snertinge vandværk

Gå til indhold

Hoved menu:

SNERTINGE VANDVÆRK’s HISTORIE.

1910. Den 5. november var der stiftende generalforsamling på Snertinge Kro.

1911. Den 12. marts er der 29 interessenter i selskabet. De optager et lån på Kr. 6.000,00
i Holbæk Amts Økonomiske selskabs sparekasse, til etablering af et ”vandværk”
der bestod af en brønd på 4 ½ alen ved Møllevej.
Fra brønden blev vandet pumpet op i en beholder oven over grusgraven på Møllebakken,
ved hjælp af en vindrose. Beholderens høje beliggenhed gav et naturlig tryk i vandrørene.

1926. Blev vindrosen udskiftet med en elektrisk pumpe.
En fra bestyrelsen skulle holde øje med vandstanden i beholderen
og starte – stoppe pumpen efter behov.

1931. Brønden var ikke længere tilstrækkelig stor.
Der blev lavet en boring på 12 meters dybde i stedet for.

1945. Blev den første del af det nuværende vandværk bygget,
med sandfiltre og en 15 kubikmeter renvands beholder.
Samtidig blev der lavet en 77 m. dyb boring inde i vandværket.
Trykket i vandrørene blev stadig lavet ved at pumpe vandet op i beholderen på Møllebakken.

1963. Blev vandværket moderniseret med nye filtre og en hydrofor samt kompressor,
til at sikre trykket i rørene, i stedet for beholderen på Møllebakken.

1966. Blev der etableret en boring mere, udenfor vandværksbygningen,
denne gang blev den 85 m. dyb. Denne boring er stadig i brug.

1983. Fra starten lejede vandværket grunden det ligger på, men p.g.a.
ejendomshandler i byen valgte bestyrelsen at købe de 140 kvadratmeter jord,
så vandværket selv ejer grunden.

1985. Blev vandværket udvidet med større filtre.
Hydroforen fra 1963 blev afløst af et frekvensstyret udpumpnings anlæg.
Det sikrede en konstant vandmængde ude hos forbrugerne, samt et konstant tryk.

1991. Blev der etableret en boring mere ude i åbent land nordvest for byen,
denne boring er 88 m. dyb.

2010. Blev udpumpningsanlægget fra 1985 udskiftet.
I dag bliver vandet pumpet ud til forbrugerne af lavenergi pumper styret af en computer.
Det nye anlæg gør det muligt for bestyrelsen at overvåge vandværket hjemmefra.

2011. 1. januar er der 235 interessenter og vandværket forsyner 320 boliger og virksomheder med vand.

2013. Blev alle vandmålere udskiftet til elektroniske målere der fjernaflæses,
så forbrugerne ikke længere selv skal aflæse og indsende forbruget.

2015. V
andværket blev renoveret indvendigt og filterne blev lukket med glas facade.
Og nyt iltningskab blev installeret.

2016. blev der monteret kalkknuser på vandværket, som vil sikrer stabilt højt vandtryk samt
bedre vandkvalitet til glæde for vores forbrugere.

2017. Snertinge vandværk I/S blev omlagt til et A.m.b.a. Dette skete på en ekstra generalforsamling d. 10 Maj 2017.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu